امروز : شنبه 27 شهریور 1400
حال پریشان رودخانه تجن ساری

حال پریشان رودخانه تجن ساری

عکاس سید ولی شجاعی منبع مهر
طغیان رودخانه تجن ساری(2)

طغیان رودخانه تجن ساری(2)

منبع مهر-ایرنا- ایسنا- میزان-فارس-ایلنا
طغیان کم سابقه رودخانه تجن ساری

طغیان کم سابقه رودخانه تجن ساری

عکاس ابراهیم فلاح منبع خزرنما