امروز : شنبه 5 بهمن 1398
طغیان رودخانه تجن ساری(2)

طغیان رودخانه تجن ساری(2)

منبع مهر-ایرنا- ایسنا- میزان-فارس-ایلنا
طغیان کم سابقه رودخانه تجن ساری

طغیان کم سابقه رودخانه تجن ساری

عکاس ابراهیم فلاح منبع خزرنما