امروز : یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
روز پرستار در بیمارستان امام خمینی (ره) و ۱۷ شهریور آمل

روز پرستار در بیمارستان امام خمینی (ره) و ۱۷ شهریور آمل

عکاس فرزین عامری منبع ایسنا استان
پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) آمل

پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) آمل

عکاس مهدی عبدالله زاده منبع بلاغ