امروز : سه شنبه 8 مهر 1399
حال و هوای متفاوت روستای سمسکنده ساری در روز عاشورا

حال و هوای متفاوت روستای سمسکنده ساری در روز عاشورا

عکاس هدا کاشی پور منبع خزرنما
همایش پیاده روی خانوادگی در روستای سمسکنده ساری

همایش پیاده روی خانوادگی در روستای سمسکنده ساری

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
نخستین جشن رسمی نوروز خوانی در روستای سمسکنده ساری

نخستین جشن رسمی نوروز خوانی در روستای سمسکنده ساری

عکاس کیوان جعفری منبع آژانس عکس