امروز : چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
کار برای وطن در ورازان شهرستان نور

کار برای وطن در ورازان شهرستان نور

عکاس بهروز خسروی منبع میزان
حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روستای ورازان نور

حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روستای ورازان نور

منبع روابط عمومی اداره کل کار استان