امروز : دوشنبه 4 مرداد 1400
کنسرت گروه موسیقی “آه آتشین” در سالن ارشاد ساری

کنسرت گروه موسیقی “آه آتشین” در سالن ارشاد ساری

عکاس سارا غضنفری منبع خزرنما
اجرای موسیقی محلی مازندرانی گروه “تی تی وا” در ساری

اجرای موسیقی محلی مازندرانی گروه “تی تی وا” در ساری

عکاس کوثر خانزاده منبع خزرنما
اجرای نمایش موزیکال قصه محیط بان در سالن ارشاد ساری

اجرای نمایش موزیکال قصه محیط بان در سالن ارشاد ساری

عکاس کوثر خانزاده منبع خزرنما
جشن گت چله شو در سالن ارشاد ساری

جشن گت چله شو در سالن ارشاد ساری

عکاس ابراهیم فلاح منبع خزرنما
مراسم افتتاح نمایشگاه بزرگ کتاب در سالن ارشاد ساری

مراسم افتتاح نمایشگاه بزرگ کتاب در سالن ارشاد ساری

عکاس ابراهیم فلاح منبع خزرنما
گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان در سالن ارشاد ساری

گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان در سالن ارشاد ساری

عکاس خلیل دردانه منبع خزرنما
افتتاح نمایشگاه حجاب و عفاف در سالن ارشاد ساری

افتتاح نمایشگاه حجاب و عفاف در سالن ارشاد ساری

عکاس معصومه جعفری منبع خزرنما
اجرای نمایش “کله پوک ها” در ساری

اجرای نمایش “کله پوک ها” در ساری

عکاس عرفان غفوری منبع خبرساری
همایش علمی زیست بوم وران ایران در سالن ارشاد ساری

همایش علمی زیست بوم وران ایران در سالن ارشاد ساری

عکاس محمد سلطانی منبع خزرنما
وداع با مرحوم محمدرضا جعفری(سارو) در سالن ارشاد ساری
دومین جشن سلام مازندران در سالن ارشاد ساری

دومین جشن سلام مازندران در سالن ارشاد ساری

عکاس دریافتی منبع خزرنما
همایش اوتیسم در سالن ارشاد ساری

همایش اوتیسم در سالن ارشاد ساری

عکاس عرفان غفوری منبع خبرساری
جشن پیروزی انقلاب (من انقلابی ام) در سالن ارشاد ساری

جشن پیروزی انقلاب (من انقلابی ام) در سالن ارشاد ساری

عکاس ابراهیم فلاح منبع خزرنما