امروز : پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400
دوره آموزشی فرهنگ سازی اهدای خون بانوان در ساری

دوره آموزشی فرهنگ سازی اهدای خون بانوان در ساری

عکاس ابراهیم فلاح منبع آوای خزر
جلسه کارگروه های تخصصی ستاد دهه فجر استان مازندران
همایش بانوان فرهنگ یار ترافیک مازندران در ساری

همایش بانوان فرهنگ یار ترافیک مازندران در ساری

عکاس زینب ذبیحی منبع خزرنما
مراسم روز پرستار در بیمارستان بوعلی ساری

مراسم روز پرستار در بیمارستان بوعلی ساری

عکاس زینب ذبیحی منبع خزرنما
کارگاه آموزشی سبک زندگی ایرانی اسلامی در ساری

کارگاه آموزشی سبک زندگی ایرانی اسلامی در ساری

عکاس زینب ذبیحی منبع خزرنما
چهاردهمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در ساری

چهاردهمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در ساری

عکاس زینب ذبیحی منبع خزرنما
همایش زنان بیدار حماسه در ساری

همایش زنان بیدار حماسه در ساری

عکاس زینب ذبیحی منبع خزرنما