امروز : پنجشنبه 12 تیر 1399
هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری

هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
شصت و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری

شصت و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری

عکاس احسان فضلی منبع ایرناساری
شصتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری

شصتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری

عکاس مصطفی توحیدیان منبع خبرساری
پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری

پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری

عکاس مصطفی توحیدیان منبع خبرساری
پنجاه و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری+حاشیه ها

پنجاه و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری+حاشیه ها

عکاس مصطفی توحیدیان منبع خبر ساری
پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورای شهر ساری با حضور شهردار

پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورای شهر ساری با حضور شهردار

عکاس توحیدیان-کاشی پور منبع خبرساری