امروز : پنجشنبه 10 مهر 1399
جلوگیری از طغیان مجدد رودخانه در سیمرغ

جلوگیری از طغیان مجدد رودخانه در سیمرغ

عکاس سید ولی شجاعی منبع صداو سیما
زندگی با بقایای سیل در سیمرغ و روستاهای اطراف

زندگی با بقایای سیل در سیمرغ و روستاهای اطراف

عکاس امیرعلی رزاقی منبع مهر
سیمرغ پس از سیل

سیمرغ پس از سیل

عکاس اکبر قاسمپور منبع صداوسیما
مراسم شیرخوارگان حسینی در سیمرغ

مراسم شیرخوارگان حسینی در سیمرغ

عکاس قلی نیا منبع سیمرغ ما
هشتمین دوره مسابقات لوچو در سیمرغ

هشتمین دوره مسابقات لوچو در سیمرغ

عکاس رضا قلی نیا منبع فارس استان
استقبال از کاروان زیر سایه خورشید در سیمرغ

استقبال از کاروان زیر سایه خورشید در سیمرغ

عکاس رضا قلی نیا منبع فارس استان
مراسم تعزیه خوانی حضرت زینب(س) در سیمرغ

مراسم تعزیه خوانی حضرت زینب(س) در سیمرغ

عکاس رضا قلی نیا منبع فارس استان
حرکت نمادین کاروان «قافله عشق» در سیمرغ

حرکت نمادین کاروان «قافله عشق» در سیمرغ

عکاس روح الله قلی نیا منبع سیمرغ ما
دیدار دانشجویان «دافوس» با خانواده شهید کشوری در سیمرغ

دیدار دانشجویان «دافوس» با خانواده شهید کشوری در سیمرغ

عکاس روح الله قلی نیا منبع سیمرغ ما