امروز : سه شنبه 14 مرداد 1399
بازسازی شاطر گنبد در منطقه بالادزای شهر ساری

بازسازی شاطر گنبد در منطقه بالادزای شهر ساری

عکاس مهدی محبی پور منبع میزان
بنای تاریخی شاتر گنبد در شهر ساری

بنای تاریخی شاتر گنبد در شهر ساری

عکاس غلامرضا رضایی منبع فارس استان