امروز : جمعه 26 شهریور 1400
برداشت سنتی برنج در شالیزار‌های مازندران

برداشت سنتی برنج در شالیزار‌های مازندران

عکاس مهدی محبی پور منبع میزان
برداشت برنج از شالیزارهای مازندران

برداشت برنج از شالیزارهای مازندران

عکاس قاسمپور - جعفری منبع باشگاه
برداشت برنج از شالیزار‌های مازندران

برداشت برنج از شالیزار‌های مازندران

عکاس نتاج- نجاتی منبع صداو سیما
نشاء کاری در شالیزارهای مازندران

نشاء کاری در شالیزارهای مازندران

عکاس کیوان جعفری منبع باشگاه خبر
نشا کاری برنج در شالیزارهای مازندران

نشا کاری برنج در شالیزارهای مازندران

عکاس سارا غضنفری منبع ایلنا
نشا کاری برنج در شالیزارهای مازندران

نشا کاری برنج در شالیزارهای مازندران

عکاس مهدی محبی پور منبع میزان
برداشت برنج از شالیزارهای مازندران

برداشت برنج از شالیزارهای مازندران

عکاس جعفری- قاسمپور منبع باشگاه