امروز : دوشنبه 4 مرداد 1400
مراسم احیای شب بیست وسوم ماه رمضان در مصلای ساری

مراسم احیای شب بیست وسوم ماه رمضان در مصلای ساری

عکاس خلیل دردانه منبع خزرنما