امروز : چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
مراسم احیاء شب بیست یکم ماه رمضان در شهر ساری

مراسم احیاء شب بیست یکم ماه رمضان در شهر ساری

منبع صــداو سیما - فــارس استان
مراسم احیای شب نوزدهم در حسینیه عاشقان کربلای ساری
مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در ساری

مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در ساری

عکاس محمد سلطانی منبع فارس استان
مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در امامزاده عباس(ع) ساری

مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در امامزاده عباس(ع) ساری

عکاس سید جلال شکوهی منبع خزرنما
مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در پارک کوشا سنگ ساری

مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در پارک کوشا سنگ ساری

عکاس زینب ذبیحی منبع خزرنما
مراسم احیای شب 21ماه رمضان در امامزاده عباس(ع) ساری

مراسم احیای شب 21ماه رمضان در امامزاده عباس(ع) ساری

عکاس ابراهیم فلاح منبع آوای خزر
مراسم احیای شب 21ماه رمضان در مصلای ساری

مراسم احیای شب 21ماه رمضان در مصلای ساری

عکاس سید جلال شکوهی منبع خزرنما
مراسم احیای شب 21ماه رمضان در مسجد جامع ساری

مراسم احیای شب 21ماه رمضان در مسجد جامع ساری

عکاس خلیل دردانه منبع خزرنما
مراسم احیای شب 21ماه رمضان در مسجد بوستان ولایت ساری

مراسم احیای شب 21ماه رمضان در مسجد بوستان ولایت ساری

عکاس احمد قربانی منبع خزرنما
مراسم احیای شب 21ماه رمضان در دانشگاه پیام نور ساری

مراسم احیای شب 21ماه رمضان در دانشگاه پیام نور ساری

عکاس هدا کاشی پور منبع خزرنما
مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در ساری

مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در ساری

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مصلای ساری

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مصلای ساری

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
شب احیای بیست و یکم ماه رمضان در امامزاده عباس(ع) ساری

شب احیای بیست و یکم ماه رمضان در امامزاده عباس(ع) ساری

عکاس ابراهیم فلاح منبع آوای خزر
مراسم شب احیای 19رمضان در امامزاده عباس(ع) ساری

مراسم شب احیای 19رمضان در امامزاده عباس(ع) ساری

عکاس ابراهیم فلاح منبع آوای خزر
مراسم احیاء شب ۲۳ ماه رمضان در امامزاده عباس(ع) ساری

مراسم احیاء شب ۲۳ ماه رمضان در امامزاده عباس(ع) ساری

عکاس ابراهیم فلاح منبع خزرنما
مراسم احیاء شب 23 ماه رمضان در امامزاده یحیی(ع) ساری

مراسم احیاء شب 23 ماه رمضان در امامزاده یحیی(ع) ساری

عکاس کوثر خانزاده منبع خزرنما
مراسم احیاء شب 23 ماه رمضان در مهدیه ساری

مراسم احیاء شب 23 ماه رمضان در مهدیه ساری

عکاس سارا غضنفری منبع خزرنما
مراسم احیاء شب 23 ماه رمضان در بوستان ولایت ساری

مراسم احیاء شب 23 ماه رمضان در بوستان ولایت ساری

عکاس فاطمه فرض الله زاده منبع خزرنما
مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان در مسجد جامع ساری

مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان در مسجد جامع ساری

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان در بوستان ولایت ساری

مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان در بوستان ولایت ساری

عکاس فاطمه فرض الله زاده -کوثر خانزاده
مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان در مهدیه ساری

مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان در مهدیه ساری

عکاس سارا غضنفری منبع خزرنما
مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان در مسجد علویان ساری
مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان در مصلای ساری

مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان در مصلای ساری

عکاس ابراهیم فلاح منبع خزرنما
احیای شب بیست و سوم رمضان در امامزاده عباس(ع) ساری

احیای شب بیست و سوم رمضان در امامزاده عباس(ع) ساری

عکاس ابراهیم فلاح منبع خزرنما
احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در حسینیه عاشقان ساری

احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در حسینیه عاشقان ساری

عکاس غلامرضا رضایی منبع فارس استان
احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در بوستان ولایت ساری

احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در بوستان ولایت ساری

عکاس عرفان غفوری منبع خبرساری
احیاء شب بیست و یکم ماه رمضان در مسجدجامع ساری

احیاء شب بیست و یکم ماه رمضان در مسجدجامع ساری

عکاس مهرزاد تاج الدین منبع خزرنما
احیاء شب بیست و یکم ماه رمضان در امامزاده عباس (ع) ساری
احیاء شب بیست و یکم ماه رمضان در مصلای ساری

احیاء شب بیست و یکم ماه رمضان در مصلای ساری

عکاس غلامرضا رضایی منبع فارس استان
احیاء شب نوزدهم ماه رمضان در مصلای ساری

احیاء شب نوزدهم ماه رمضان در مصلای ساری

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
احیاء شب نوزدهم ماه رمضان در امامزاده عباس (ع) ساری

احیاء شب نوزدهم ماه رمضان در امامزاده عباس (ع) ساری

عکاس ابراهیم فلاح منبع خزرنما