امروز : شنبه 14 تیر 1399
شورای شهر ساری در قاب خزرنما (ویژه روز شوراها)

شورای شهر ساری در قاب خزرنما (ویژه روز شوراها)

عکاس هدایتی-توحیدیان -دردانه- جعفری
قدردانی شورای شهر ساری از مدیران شهرداری(ضد کرونا-125)

قدردانی شورای شهر ساری از مدیران شهرداری(ضد کرونا-125)

منبع روابط عمومی شهرداری ساری
آخرین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری در سال 97

آخرین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری در سال 97

عکاس ابراهیم فلاح منبع خزرنما
سی وچهارمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری

سی وچهارمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری

عکاس معصومه جعفری منبع خزرنما
سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر ساری

سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر ساری

عکاس عرفان غفوری منبع خبرساری
سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری

سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری

عکاس معصومه جعفری منبع خزرنما
بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری

بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
بیست و پنجمین جلسه علنی شوراي پنجم شهر اسلامی ساري

بیست و پنجمین جلسه علنی شوراي پنجم شهر اسلامی ساري

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
نخستین جلسه شورای اسلامی شهر ساری در سال جدید

نخستین جلسه شورای اسلامی شهر ساری در سال جدید

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
چهاردهمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری

چهاردهمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری

عکاس محمد سلطانی منبع خزرنما
دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری

دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری

دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری

عکاس دریافتی منبع خزرنما
مراسم تجلیل شهردار و شورای شهر ساری از خبرنگاران

مراسم تجلیل شهردار و شورای شهر ساری از خبرنگاران

عکاس ابراهیم فلاح منبع خزرنما
جشن باشکوه میلاد امام رضا(ع) در پادگان قدیم ساری(3)

جشن باشکوه میلاد امام رضا(ع) در پادگان قدیم ساری(3)

عکاس محسن هدایتی منبع خــزرنما
جشن باشکوه میلاد امام رضا(ع) در پادگان قدیم ساری(2)

جشن باشکوه میلاد امام رضا(ع) در پادگان قدیم ساری(2)

عکاس محسن هدایتی منبع خــزرنما
جشن باشکوه میلاد امام رضا(ع) در پادگان قدیم ساری

جشن باشکوه میلاد امام رضا(ع) در پادگان قدیم ساری

عکاس ابراهیم فلاح منبع خزرنما
آزادسازی و تحویل زمین پادگان ارتش به شهرداری ساری

آزادسازی و تحویل زمین پادگان ارتش به شهرداری ساری

عکاس منوچهر عبدلله زاده منبع خــزرنما
بازدید شهردار ساری و اعضای شورای شهر از پروژه پارک سکوتپه

بازدید شهردار ساری و اعضای شورای شهر از پروژه پارک سکوتپه

عکاس منوچهر عبدالله زاده منبع خــزرنما