امروز : پنجشنبه 7 بهمن 1400
آغاز فعالیت صیادان “پره ” در دریای فرح آباد ساری

آغاز فعالیت صیادان “پره ” در دریای فرح آباد ساری

عکاس احسان فضلی منبع ایرنا استان
آغاز فصل صید ماهی در فرح آباد شهرستان ساری

آغاز فصل صید ماهی در فرح آباد شهرستان ساری

عکاس هدا کاشی پور منبع ایلنا
صید پره شبانه در دریای خزر

صید پره شبانه در دریای خزر

عکاس فرشید سگار منبع بلاغ
صید پره در ساحل فرح آباد ساری

صید پره در ساحل فرح آباد ساری

عکاس مصطفی توحیدیان منبع مهر
تلاش صیادان پره در ساحل فرح آباد شهرستان ساری

تلاش صیادان پره در ساحل فرح آباد شهرستان ساری

عکاس زینب ذبیحی منبع خزرنما
صید ماهی استخوانی در سواحل فرح آباد ساری و میانکاله

صید ماهی استخوانی در سواحل فرح آباد ساری و میانکاله

عکاس مهدی محبی پور منبع میزان
صید پره در سواحل میانکاله بهشهر و گهرباران میاندورود

صید پره در سواحل میانکاله بهشهر و گهرباران میاندورود

عکاس احسان فضلی منبع ایرنا استان
صید پره در ساحل فرح آباد

صید پره در ساحل فرح آباد

عکاس محمد سلطانی منبع بلاغ