امروز : شنبه 10 اسفند 1398
جلسه شورای آموزش و پروش استان مازندران

جلسه شورای آموزش و پروش استان مازندران

عکاس زینب ذبیحی منبع خزرنما
مرحله استانی مسابقات «قرآت، عترت و نماز» در ساری

مرحله استانی مسابقات «قرآت، عترت و نماز» در ساری

عکاس محمدباقر محسنی منبع خزرنما
نخستین همایش آموزگاران مولف استان مازندران در ساری

نخستین همایش آموزگاران مولف استان مازندران در ساری

عکاس محمدباقر محسنی منبع خزرنما
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش مازندران