امروز : پنجشنبه 1 اسفند 1398
مسابقات بین المللی شطرنج در قائم شهر

مسابقات بین المللی شطرنج در قائم شهر

عکاس رسول هاشمی منبع مازنی خبر