امروز : دوشنبه 11 اسفند 1399
قو‌های مهاجر مهمان تالاب سرخ رود فریدونکنار

قو‌های مهاجر مهمان تالاب سرخ رود فریدونکنار

عکاس مهدی محبی پور منبع میزان
پذیرایی از میهمانان زمستانی تالاب سرخرود

پذیرایی از میهمانان زمستانی تالاب سرخرود

عکاس حوا احمدی منبع خزرنما
قوهای مهاجر در تالاب سرخرود

قوهای مهاجر در تالاب سرخرود

عکاس معصومه جعفری منبع مهر
قو‌های مهاجر میهمان زمستانی تالاب سرخرود

قو‌های مهاجر میهمان زمستانی تالاب سرخرود

عکاس یاسر نتاج منبع صداوسیما
قوهای فریادکش، میهمانان تالاب سرخرود

قوهای فریادکش، میهمانان تالاب سرخرود

عکاس فضلی-سلطانی منبع ایرنا- فارس
قوهای مهاجر میهمان مردم «وزرامحله»سرخرود

قوهای مهاجر میهمان مردم «وزرامحله»سرخرود

عکاس رضا رقیمی منبع ایسنا