امروز : سه شنبه 7 بهمن 1399
مراسم استانی زنگ دفاع مقدس در مدرسه 15خرداد ساری

مراسم استانی زنگ دفاع مقدس در مدرسه 15خرداد ساری

عکاس خلیل دردانه منبع خزرنما