امروز : جمعه 9 اسفند 1398
سم‌پاشی مراتع سوادكوه برای مقابله با ملخ‌ها

سم‌پاشی مراتع سوادكوه برای مقابله با ملخ‌ها

عکاس مهرعلی رهنما منبع بلاغ