امروز : سه شنبه 17 تیر 1399
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل گردشگری استان مازندران

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل گردشگری استان مازندران

عکاس ابراهیم فلاح منبع خزرنما
مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان نکا

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان نکا

عکاس امیرمحمد بابایی منبع بلاغ
مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری بابل

مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری بابل

عکاس کیوان یوسف پور منبع بابل نوین
مراسم تودیع و معارفه فرمانده دانشگاه علوم دریایی نوشهر

مراسم تودیع و معارفه فرمانده دانشگاه علوم دریایی نوشهر

عکاس محمد اکبرموسوی منبع ایرناساری
مراسم تودیع و معارفه فرماندار نوشهر

مراسم تودیع و معارفه فرماندار نوشهر

عکاس محمد اکبر موسوی منبع ایرناساری
مراسم تودیع و معارفه استاندار مازندران در ساری

مراسم تودیع و معارفه استاندار مازندران در ساری

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی مازندران

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی مازندران

عکاس محمد باقر محسنی منبع خزرنما
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بنیاد مسکن استان مازندران

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بنیاد مسکن استان مازندران

عکاس محمدباقر محسنی منبع خزرنما