امروز : شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی مازندران

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی مازندران

عکاس محمد باقر محسنی منبع خزرنما
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بنیاد مسکن استان مازندران

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بنیاد مسکن استان مازندران

عکاس محمدباقر محسنی منبع خزرنما
مراسم تودیع و معارفه بازرس کل استان مازندران در ساری

مراسم تودیع و معارفه بازرس کل استان مازندران در ساری

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما