امروز : سه شنبه 14 مرداد 1399
مراسم دعای عرفه در مصلای جویبار

مراسم دعای عرفه در مصلای جویبار

عکاس محسن رحمانی منبع بلاغ
مراسم دعای عرفه در مصلای ساری

مراسم دعای عرفه در مصلای ساری

عکاس غلامرضا رضایی منبع فارس استان
مراسم دعای عرفه در مصلای ساری

مراسم دعای عرفه در مصلای ساری

عکاس محمد سلطانی منبع خزرنما