امروز : دوشنبه 11 اسفند 1399
مراسم رونمایی از کتب فرهنگی و بومی مازندران در ساری

مراسم رونمایی از کتب فرهنگی و بومی مازندران در ساری

عکاس هدا کاشی پور منبع خزرنما
رونمایی ازکتاب”من می آیم” سردارشهید منصور نبوی درساری
مراسم رونمایی از سبک رزم آرمان کشور در ساری

مراسم رونمایی از سبک رزم آرمان کشور در ساری

عکاس سعیده اوجاقی منبع خزرنما
مراسم رونمایی نشان ملی جغرافیایی برنج فریدونکنار

مراسم رونمایی نشان ملی جغرافیایی برنج فریدونکنار

عکاس ابوالقاسم فرجی منبع بصیرنیوز
مراسم رونمایی از مجموعه کتاب ساری پژوهی

مراسم رونمایی از مجموعه کتاب ساری پژوهی

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
مراسم رونمایی از ۴ آلبوم موسیقی مازندرانی در ساری

مراسم رونمایی از ۴ آلبوم موسیقی مازندرانی در ساری

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما