امروز : پنجشنبه 7 بهمن 1400
بهره برداری از دستگاه توموتراپی بیمارستان امام خمینی(ره) ساری

بهره برداری از دستگاه توموتراپی بیمارستان امام خمینی(ره) ساری

منبع روابط عمومی استانداری مازندران