امروز : پنجشنبه 10 مهر 1399
ادامه مرگ پرندگان مهاجر در میانکاله بهشهر

ادامه مرگ پرندگان مهاجر در میانکاله بهشهر

عکاس کیوان جعفری منبع خزرنما
جمع آوری پرندگان تلف شده در تالاب میانکاله

جمع آوری پرندگان تلف شده در تالاب میانکاله

عکاس سید ولی شجاعی منبع کلوپ عکس
آخرین وضعیت مرگ پرندگان مهاجر در میانکاله

آخرین وضعیت مرگ پرندگان مهاجر در میانکاله

عکاس مهدی محبی پور منبع میزان
مرگ هزاران پرنده مهاجر در تالاب میانکاله

مرگ هزاران پرنده مهاجر در تالاب میانکاله

عکاس شانچی-فضلی منبع ایسنا-ایرنا