امروز : دوشنبه 15 آذر 1400
“میج” آخرین روستای مازندران در منطقه اشکورات رامسر

“میج” آخرین روستای مازندران در منطقه اشکورات رامسر

عکاس غلامرضا شمس منبع فارس استان