امروز : دوشنبه 11 اسفند 1399
فعالیت سازمان فضای سبز شهرداری ساری در آستانه بهار

فعالیت سازمان فضای سبز شهرداری ساری در آستانه بهار

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
ملاقات مردمی رئیس سازمان فضای سبز در پارک شمس ساری

ملاقات مردمی رئیس سازمان فضای سبز در پارک شمس ساری

عکاس مهدی قزیل احمدی منبع خزرنما
ملاقات مردمی سرپرست سازمان فضای سبز شهرداری ساری

ملاقات مردمی سرپرست سازمان فضای سبز شهرداری ساری

عکاس مهدی قزیل احمدی منبع خزرنما