امروز : دوشنبه 30 دی 1398
نشست خبری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مازندران
نشست خبری رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران

نشست خبری رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران

عکاس ابراهیم فلاح منبع آوای خزر
نشست خبری سرپرست گروه موسیقی ماهتو در جویبار

نشست خبری سرپرست گروه موسیقی ماهتو در جویبار

عکاس دریافتی منبع خزرنما
نشست خبری “همت محمد نژاد” شهردار جویبار

نشست خبری “همت محمد نژاد” شهردار جویبار

عکاس دریافتی منبع خزرنما
نشست خبری سرپرست اداره کل بهزیستی استان مازندران

نشست خبری سرپرست اداره کل بهزیستی استان مازندران

عکاس معصومه جعفری منبع خزرنما
نشست خبری مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران

نشست خبری مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران

عکاس زینب ذبیحی منبع خزرنما
نشست خبری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران

نشست خبری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران

عکاس زینب ذبیحی منبع خزرنما
نشست خبری رئیس سازمان نظام مهندسی معدن مازندران

نشست خبری رئیس سازمان نظام مهندسی معدن مازندران

عکاس کوثر خانزاده منبع خزرنما
نشست خبری نخستین یادواره شهدای رسانه کشور در ساری

نشست خبری نخستین یادواره شهدای رسانه کشور در ساری

عکاس خلیل دردانه منبع خزرنما
نشست خبری مدیر کل و معاونین آموزش و پرورش مازندران
نشست خبری “دیانی” مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ساری

نشست خبری “دیانی” مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ساری

عکاس خلیل دردانه منبع خزرنما
نشست خبری مدیر شعب بانک مسکن استان مازندران

نشست خبری مدیر شعب بانک مسکن استان مازندران

عکاس ابراهیم فلاح منبع خزرنما