امروز : یکشنبه 22 فروردین 1400
نشست مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با خبرنگاران

نشست مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با خبرنگاران

منبع روابط عمومی اداره کل غله مازندران
نشست صمیمی رئیس هیات اسکواش مازندران با خبرنگاران

نشست صمیمی رئیس هیات اسکواش مازندران با خبرنگاران

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
نشست خبری ستاد دهه غدیر کشور در باشگاه فرهنگیان ساری

نشست خبری ستاد دهه غدیر کشور در باشگاه فرهنگیان ساری

عکاس ابراهیم فلاح منبع آوای خزر
نشست صمیمی اساتید و مربیان بسیجی جامعه ورزش مازندران

نشست صمیمی اساتید و مربیان بسیجی جامعه ورزش مازندران

منبع روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان