امروز : دوشنبه 15 آذر 1400
اقامه نماز عید فطر در مصلای چالوس

اقامه نماز عید فطر در مصلای چالوس

عکاس غلامرضا شمس منبع فارس استان
اقامه نماز عید فطر در مسجد جامع چالوس

اقامه نماز عید فطر در مسجد جامع چالوس

عکاس غلامرضا شمس منبع فارس استان