امروز : چهارشنبه 5 آبان 1400
خطر خشکسالی در شالیزارهای آمل

خطر خشکسالی در شالیزارهای آمل

عکاس بهروز خسروی منبع نورفتو