امروز : یکشنبه 22 فروردین 1400
جلسه بررسی روند احداث نیروگاه زباله سوز شهرداری ساری

جلسه بررسی روند احداث نیروگاه زباله سوز شهرداری ساری

عکاس علیرضا دادگر منبع خزرنما