امروز : چهارشنبه 10 آذر 1400
غبارروبی گلزار شهدای ساری در هفته دفاع مقدس

غبارروبی گلزار شهدای ساری در هفته دفاع مقدس

عکاس هدا کاشی پور منبع خزرنما
نکوداشت هفته دفاع مقدس در دانشکده فنی شماره 2 ساری

نکوداشت هفته دفاع مقدس در دانشکده فنی شماره 2 ساری

عکاس هدا کاشی پور منبع خزرنما
نشست خبری فرمانده سپاه کربلا ویژه هفته دفاع مقدس

نشست خبری فرمانده سپاه کربلا ویژه هفته دفاع مقدس

عکاس معصومه جعفری منبع خزرنما
همایش هنرمندان نقاشی ویژه هفته دفاع مقدس در ساری

همایش هنرمندان نقاشی ویژه هفته دفاع مقدس در ساری

عکاس هدی کاشی پور منبع خبرساری
همایش پیاده روی خانوادگی حرم تا حرم در شهر زیراب

همایش پیاده روی خانوادگی حرم تا حرم در شهر زیراب

عکاس ابوالفضل ذاکری منبع خــزرنما
همایش پیاده روی به یاد شهدا در مازندران

همایش پیاده روی به یاد شهدا در مازندران

عکاس ارسالی منبع تنکابن 24 -نیمه پر
رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس در ساری (2)

رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس در ساری (2)

عکاس محسن هدایتی منبع خــزرنما
رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس در ساری (1)

رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس در ساری (1)

عکاس محسن هدایتی منبع خــزرنما