امروز : شنبه 2 بهمن 1400
رزمایش پلیس پیشگیری مازندران به مناسبت هفته ناجا

رزمایش پلیس پیشگیری مازندران به مناسبت هفته ناجا

عکاس سید جلال شکوهی منبع خزرنما
نشست خبری فرمانده پلیس مازندران در آستانه هفته ناجا
رالی خانوادگی در ساری به مناسبت هفته ناجا

رالی خانوادگی در ساری به مناسبت هفته ناجا

عکاس هدا کاشی پور منبع خزرنما
گردهمایی نمونه های ترافیکی و راهوران محله در ساری

گردهمایی نمونه های ترافیکی و راهوران محله در ساری

عکاس محمد سلطانی منبع خزرنما
سناریو سرقت از بانک و دستگیری سارقان در ساری

سناریو سرقت از بانک و دستگیری سارقان در ساری

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
همایش تقدیر از اعضای پلیس افتخاری شهرستان ساری

همایش تقدیر از اعضای پلیس افتخاری شهرستان ساری

عکاس مسیح جعفری منبع خزرنما
همایش پلیس امنیت و اصناف در باشگاه برق ساری

همایش پلیس امنیت و اصناف در باشگاه برق ساری

عکاس ابراهیم فلاح منبع خزرنما
گردهمایی همیاران پلیس و فرهنگ یاران ترافیک در ساری

گردهمایی همیاران پلیس و فرهنگ یاران ترافیک در ساری

عکاس محمد سلطانی منبع خزرنما
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح مازندران در هفته ناجا

صبحگاه مشترک نیروهای مسلح مازندران در هفته ناجا

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
نشست خبری هفته نیروی انتظامی در ستاد فرماندهی مازندران

نشست خبری هفته نیروی انتظامی در ستاد فرماندهی مازندران

عکاس ابراهیم فلاح منبع خــزرنما