امروز : شنبه 14 تیر 1399
مراسم عزاداری و خیمه سوزان در هیات قمر بنی هاشم ساری
مراسم خیمه سوزان در هیات قمر بنی هاشم ساری

مراسم خیمه سوزان در هیات قمر بنی هاشم ساری

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
مراسم خیمه سوزان در هیات قمر بنی هاشم ساری

مراسم خیمه سوزان در هیات قمر بنی هاشم ساری

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
عزاداری و خیمه سوزان عاشورا در هیات قمربنی هاشم ساری

عزاداری و خیمه سوزان عاشورا در هیات قمربنی هاشم ساری

عکاس محسن هدایتی منبع خــزرنما
عزاداری شب عاشورا در امامزاده یحیی(ع) ساری

عزاداری شب عاشورا در امامزاده یحیی(ع) ساری

عکاس محسن هدایتی منبع خــزرنما
عزاداری شب اول محرم در هیات های مذهبی ساری

عزاداری شب اول محرم در هیات های مذهبی ساری

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما