امروز : چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
عزاداری روز عاشورای حسینی در هیات قمر بنی هاشم ساری

عزاداری روز عاشورای حسینی در هیات قمر بنی هاشم ساری

عکاس محمد مهدی زلیکانی منبع خزرنما
مراسم عزاداری و خیمه سوزان در هیات قمر بنی هاشم ساری
مراسم خیمه سوزان در هیات قمر بنی هاشم ساری

مراسم خیمه سوزان در هیات قمر بنی هاشم ساری

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
مراسم خیمه سوزان در هیات قمر بنی هاشم ساری

مراسم خیمه سوزان در هیات قمر بنی هاشم ساری

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
عزاداری و خیمه سوزان عاشورا در هیات قمربنی هاشم ساری

عزاداری و خیمه سوزان عاشورا در هیات قمربنی هاشم ساری

عکاس محسن هدایتی منبع خــزرنما
عزاداری شب عاشورا در امامزاده یحیی(ع) ساری

عزاداری شب عاشورا در امامزاده یحیی(ع) ساری

عکاس محسن هدایتی منبع خــزرنما
عزاداری شب اول محرم در هیات های مذهبی ساری

عزاداری شب اول محرم در هیات های مذهبی ساری

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما