امروز : پنجشنبه 7 بهمن 1400
پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله

پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله

عکاس فرشید سگار منبع بلاغ
مرگ و میر تلخ پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله

مرگ و میر تلخ پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله

عکاس محمد سلطانی منبع فارس استان
پایان تلخ مهمانی پرندگان در میانکاله (خاطره ی پرواز)

پایان تلخ مهمانی پرندگان در میانکاله (خاطره ی پرواز)

عکاس غلامرضا احمدی منبع تسنیم
تکرار تراژدی مرگ پرندگان مهاجر در میانکاله

تکرار تراژدی مرگ پرندگان مهاجر در میانکاله

عکاس حسین خادمی منبع صداوسیما
مرگ مشکوک پرندگان در تالاب میانکاله بهشهر

مرگ مشکوک پرندگان در تالاب میانکاله بهشهر

عکاس مهدی محبی پور منبع میزان
پرندگان مهاجر در میانکاله بهشهر

پرندگان مهاجر در میانکاله بهشهر

عکاس کیوان جعفری منبع باشگاه
پرندگان مهاجر در میانکاله بهشهر

پرندگان مهاجر در میانکاله بهشهر

عکاس مهدی محبی پور منبع میزان