امروز : پنجشنبه 10 مهر 1399
چرم؛ از پوست گوسفند تا پوشاک آدم

چرم؛ از پوست گوسفند تا پوشاک آدم

عکاس علی تقوی منبع ایسنا