امروز : پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
مراسم استانی گرامیداشت روز جهانی کودک در ساری

مراسم استانی گرامیداشت روز جهانی کودک در ساری

عکاس زینب ذبیحی منبع خزرنما
اردوی جهادی کانون پرورش فکری در روستای چورت ساری

اردوی جهادی کانون پرورش فکری در روستای چورت ساری

عکاس دریافتی منبع خزرنما
نشست خبری مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران

نشست خبری مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران

عکاس خیلل دردانه منبع خزرنما
اردوی جهادی طرح یک مسئول، یک مربی در روستای کمانچوسر بابل

اردوی جهادی طرح یک مسئول، یک مربی در روستای کمانچوسر بابل

منبع روابط عمومی کانون پرورش فکری
گرامیداشت روز جهانی کودک در کانون پرورش فکری مازندران

گرامیداشت روز جهانی کودک در کانون پرورش فکری مازندران

عکاس محمد سلطانی منبع خزرنما
آغاز هفته ملی کودک در کانون پرورش فکری مازندران

آغاز هفته ملی کودک در کانون پرورش فکری مازندران

عکاس ارسالی منبع روابط عمومی کانون