امروز : دوشنبه 11 فروردین 1399
مراسم استانی گرامیداشت روز جهانی کودک در ساری

مراسم استانی گرامیداشت روز جهانی کودک در ساری

عکاس زینب ذبیحی منبع خزرنما
نشست خبری مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران

نشست خبری مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران

عکاس خیلل دردانه منبع خزرنما
اردوی جهادی طرح یک مسئول، یک مربی در روستای کمانچوسر بابل

اردوی جهادی طرح یک مسئول، یک مربی در روستای کمانچوسر بابل

منبع روابط عمومی کانون پرورش فکری
آغاز هفته ملی کودک در کانون پرورش فکری مازندران

آغاز هفته ملی کودک در کانون پرورش فکری مازندران

عکاس ارسالی منبع روابط عمومی کانون