امروز : یکشنبه 22 فروردین 1400
جاده های مازندران در تعطیلات نوروز (ضد کرونا-75)

جاده های مازندران در تعطیلات نوروز (ضد کرونا-75)

عکاس محمد سلطانی منبع فارس استان
بهداشت شخصی مردم در بازار چالوس (ضدکرونا-71)

بهداشت شخصی مردم در بازار چالوس (ضدکرونا-71)

عکاس غلامرضا شمس منبع فارس استان
تب‌سنجی مسافران در جاده چالوس (ضدکرونا-70)

تب‌سنجی مسافران در جاده چالوس (ضدکرونا-70)

عکاس غلامرضا شمس منبع فارس استان
تولید محلول ضدعفونی در شهرک صنعتی نکا(ضدکرونا-68)

تولید محلول ضدعفونی در شهرک صنعتی نکا(ضدکرونا-68)

عکاس احسان فضلی منبع ایرناساری
مراسم عقد زوج ساروی در شرایط کرونایی (ضد کرونا-67)

مراسم عقد زوج ساروی در شرایط کرونایی (ضد کرونا-67)

عکاس مصطفی شانچی منبع ایسنااستان
تولید محلول ضدعفونی در سازمان پسماند ساری (ضدکرونا-66)

تولید محلول ضدعفونی در سازمان پسماند ساری (ضدکرونا-66)

عکاس محسن هدایتی منبع خزرنما
راه‌اندازي تونل ضدعفوني خودرو در نوشهر (ضد کرونا- 65)

راه‌اندازي تونل ضدعفوني خودرو در نوشهر (ضد کرونا- 65)

عکاس غلامرضا شمس منبع فارس استان
توليد ماسك در روستای كوشكسرای نوشهر(ضد کرونا-64)

توليد ماسك در روستای كوشكسرای نوشهر(ضد کرونا-64)

عکاس غلامرضا شمس منبع فارس استان
ضدعفونی معابر و اماکن عمومی شهر ساری (ضد کرونا-59)

ضدعفونی معابر و اماکن عمومی شهر ساری (ضد کرونا-59)

عکاس ابوالفضل اکبری منبع پانااستان
تولید ماسک و کاورهای بیمارستانی در آمل (ضد کرونا-58)
مبارزه با ویروس کرونا در آمل و فریدونکنار (ضد کرونا -54)

مبارزه با ویروس کرونا در آمل و فریدونکنار (ضد کرونا -54)

عکاس عامری-میرزایی منبع ایسنااستان
فعالیت هیأت های مذهبی ساری در مقابله با کرونا (ضدکرونا-46)

فعالیت هیأت های مذهبی ساری در مقابله با کرونا (ضدکرونا-46)

عکاس محمد سلطانی منبع فارس استان
تولید ماسک در شهرستان نکا (ضد کرونا -45)

تولید ماسک در شهرستان نکا (ضد کرونا -45)

عکاس امیرمحمد بابابی منبع بلاغ
مقابله با ویروس کرونا در راه آهن شمال (ضد کرونا-04)

مقابله با ویروس کرونا در راه آهن شمال (ضد کرونا-04)

عکاس احسان فضلی منبع ایرنا استان
پیشگیری مردم ساری از شیوع ویروس کرونا (ضد کرونا-02)

پیشگیری مردم ساری از شیوع ویروس کرونا (ضد کرونا-02)

عکاس ذبیحی - جعفری منبع خزرنما