مردم مومن و خداجوی ساری همزمان با سراسر کشور در شب ۲۳ رمضان در حسینیه عاشقان در مراسم شب قدر شرکت کردند و با قرآن به‌سر ندای «بک یا الله» را زمزمه کردند.