تجلیل از محیط بانان نمونه مازندران

مراسم تجلیل از ۱۲ محیط بان نمونه مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران، ابراهیمی مدیرکل محیط زیست مازندران در آیین تجلیل از ۱۲ محیط بان نمونه در ساری با اشاره به حساسیت‌های زیستی فراوان استان و خالی بودن ۵۸ درصد ردیف‌های پستی محیط زیست در حوزه محیط بانی گفت: محیط بانان مازندرانی با وجود شرایط کاری سخت و طاقت فرسا، مستهلک بودن ناوگان حمل و نقل، کمبود امکانات در مدیریت حریق و امنیت ناپایدار شغلی در انجام امور محوله کوشا هستند.

مازندران در حفظ محیط زیست به کار فرهنگی نیازمند است

پانا – استاندار مازندران تأکید کرد که در مازندران با وجود مشکلات موجود برای حفظ محیط زیست، بیشتر از بحث تجهیزات و نیروی انسانی، به کار فرهنگی در این زمینه نیازمندیم.

احمد حسین زادگان در آیین تجلیل از محیط‌بانان مازندران با بیان اینکه محیط زیست در کشورهای در حال رشد تعریف مشخصی ندارد، گفت: «مفهوم توسعه پایدار اگر به درستی تبعین و تشریح شود هم به توسعه اقتصادی منجر می شود و هم محیط زیست حفظ می‌شود.»

او تأکید کرد که در مازندران با وجود مشکلات موجود برای حفظ محیط زیست، بیشتر از بحث تجهیزات و نیروی انسانی، به کار فرهنگی در این زمینه نیازمندیم.

استاندار مازندران مشکلات این حوزه را مربوط به عدم شناخت مردم نسبت به اهمیت محیط زیست در جامعه پایدار برشمرد و راه‌حل آن را در این دانست که مردم برای رعایت موارد زیست محیطی به باور برسند.

او ثمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد را جزء اولیت های کاری استان دانست و گفت: «کار مردم بایست در قالب نهادهای مدنی به مردم سپرده شود.»

حسین زادگان با بیان ایکه تمامی هدف ما باید این باشد که نهادهای غیر دولتی به عنوان یار مردم تشکیل شود، یادآور شد: «آگاهی مردم از اهمیت زیست محیطی و محیطبانی می تواند مشارکت آنان را در حفاظت از این مناطق دو چندان کند.»

او با قدردانی از خدمات محیط‌بانان با توجه به نگرش و دانش کم جامعه نسبت به مسائل زیست محیطی، کار آنان را سخت توصیف کرد.

حسین‌زادگان خواستار بکارگیری ظرفیت رسانه ها در این بخش شد و ادامه داد: «رسانه های مکتوب و مجازی از طریق شیوه های اطلاع رسانی دقیق در جامعه برای حفظ محیط زیست فرهنگ سازی کنند.»

۲۸۶ محیط بان مازندرانی حراست از ۵۰۷ هزار هکتار مناطق زیرپوشش محیط زیست استان را بر عهده دارند.
محیط زیست مازنداران ۲ شهید؛ ۷ جانباخته حین انجام ماموریت و ۲۲ محیط بان جانباز دارد.