مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل

عکاس(ارسالی) خبرگزاری ایرنا مازندران

 

مراسم معارفه دکتر سید علی مظفر پور به ریاست جدید دانشگاه علوم پزشکی بابل و قدردانی از دکتر سید فرزاد جلالی رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی بابل که به مدت چهار سال در این سمت مشغول خدمت بود.